Tymczasowe prawo jazdy w UK - Provisional Driving Licence

utworzono . w Różności

Podstawową rzeczą, jeżeli chcemy starać się o brytyjskie prawo jazdy jest uzyskanie tymczasowego prawo jazdy (provisional driving licence), którego posiadanie upoważnia do prowadzenia pojazdów w trakcie nauki. 

Zdobycie tymczasowego prawo jazdy łączy się tylko i wyłącznie z potwierdzeniem naszej tożsamości oraz wpłaceniem odpowiedniej kwoty za wyrobienie dokumentu.

Aby uzyskać tymczasowe prawo jazdy nie trzeba zdawać żadnych egzaminów. Dokument ten służy do potwierdzenia i udokumentowania naszego starania się o prawo jazdy i daje prawo poruszania się po drogach publicznych.

Tymczasowe prawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdów w Wielkiej Brytanii z następującymi zastrzeżeniami:

 

 • Pojazdy mechaniczne w Wielkiej Brytanii mogą prowadzić osoby, które ukończyły 17. rok życia
 • Należy przebywać na terenie Wielkiej Brytanii, od co najmniej 185 dni
 • Prowadzącemu musi towarzyszyć osoba powyżej 21 roku życia posiadająca stałe prawo jazdy, od co najmniej trzech lat
 • Z przodu i z tyłu samochodu muszą być wywieszone czerwone znaki "L" (learner), identyfikujące niedoświadczonych kierowców
 • Tymczasowe prawo jazdy nie uprawnia do jazdy po autostradzie
 • Do pojazdu nie może być doczepiona przyczepa
 • Samodzielna jazda samochodem jest dozwolona dopiero po zdaniu egzaminu na prawo jazdy

Tymczasowe prawo jazdy kategoria A i A1 - formularz D1

Należy pamiętać, że dopiero po pozytywnym ukończeniu kursu CBT (Compulsory Basic Training), osoba ucząca się może samodzielnie poruszać się po drogach publicznych.

 • Należy przebywać na terenie Wielkiej Brytanii, od co najmniej 185 dni
 • Osoby powyżej 21 roku życia mogą przystąpić do egzaminu w trybie acelerated access lub direct access na motocyklu o mocy, co najmniej 46,6 KM.
 • Uzyskane w ten sposób prawo jazdy upoważnia do prowadzenia dowolnego motocykla.
 • Motocykl musi być oznaczony z przodu i z tyłu czerwoną literą "L" (w Walii literą "L" bądź "D")
 • Motocykl musi być ubezpieczony na nazwisko kursanta lub w wypadku, kiedy ubezpieczony jest na inna osobę, kursant musi być wpisany do ubezpieczenia
 • Samodzielna jazda dozwolona jest dopiero po zdaniu szkolenia CBT

Tymczasowe prawo jazdy – kategoria "C" i "D" formularz D2


Tymczasowe prawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdów w Wielkiej Brytanii z następującymi zastrzeżeniami:

 

 • Należy mieć ukończone 21 lat
 • Należy przebywać na terenie Wielkiej Brytanii, od co najmniej 185 dni
 • Prowadzącemu musi towarzyszyć osoba powyżej 21 roku życia posiadająca stałe prawo jazdy, od co najmniej trzech lat
 • Z przodu i z tyłu samochodu muszą być wywieszone czerwone znaki "L" (learner), identyfikujące niedoświadczonych kierowców
 • Tymczasowe prawo jazdy nie uprawnia do jazdy po autostradzie
 • Do pojazdu nie może być doczepiona przyczepa
 • Samodzielna jazda samochodem jest dozwolona dopiero po zdaniu egzaminu na prawo jazdy

Gdzie otrzymać formularz D1/D2

W każdym urzędzie pocztowym
W lokalnym oddziale DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency)
można zamówić poprzez stronę internetową:
www.dvla.gov.uk/dvla/onlineservices...
Dzwoniąc pod numer telefonu 0870 240 0009 (0845 402 4000 w Irlandii Północnej)
Można również wypełnić aplikację on-line za pośrednictwem strony internetowej:
www.motoring.direct.gov.uk/service...

Gdzie wysłać formularz D1/D2

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą na adres wskazany w formularzu lub można złożyć go również w najbliższym lokalnym oddziale DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency).

Do formularza należy dołączyć:

 • Zdjęcie
 • Paszport lub dowód osobisty (w 2009 roku zmianie uległy przepisy, dzięki którym obywatele Unii Europejskiej są zwolnieni z obowiązku potwierdzania tożsamości przez wiarygodne osoby. W chwili obecnej wystarczy przedstawienie paszportu bądź dowodu osobistego
 • Czek lub przekaz pocztowy (tzw. postal order) wystawiony na DVLA / DVA na kwotę aktualnej ceny za wystawienie