ESI KONIEC Z FALSE SELF-EMPLOYMENT

utworzono . w Finanse

Rząd zdecydowanie popiera przedsiębiorczość i tych, którzy zdecydowali się pracować na własny rachunek, jest przekonany również, że system podatkowy powinien nadal uznawać dodatkowe ryzyko ponoszone przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą*.


Jednakże, coraz więcej dowodów wskazuje na to, iż niektóre firmy wykorzystują pośredników (tj. agencje pracy) najmując osoby zarejestrowane jako self-employed.
Działania te maja na celu zatajenie zatrudnienia swoich pracowników, oraz zmniejszenie kosztów związanych ze stosowania praw pracowniczych, a co za tym idzie unikanie obowiązków ciążących na pracodawcy, m.in. takich jak opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, czy odprowadzanie należnych podatków.

Rząd ogłosił w jesiennym oświadczeniu, że zajmie się sprawa wykorzystywania pośredników (agencji pracy) ułatwiających fałszywe "samozatrudnienie" pracowników (False Self-Employed).

Oświadczenie stanowi:

"Rząd wprowadza ustawodawstwo (Finance Bill 2014) zapobiegające wykorzystywaniu pośredników pracy do unikania płacenia podatków od zatrudnienia, poprzez ukrywanie faktycznego zatrudnienia w "samozatrudnieniu" (self-employment).
Rząd będzie nadzorował wzmocnione prawodawstwo w celu zapewnienia wpłacania prawidłowej kwoty podatków i ubezpieczeń za pracownika, z mocą od kwietnia 2014 roku.”
*Przypomnijmy o trzech podstawowych przesłankach wskazujących na prowadzenie działalności gospodarczej (self –employment):
-ponoszenie własnego ryzyka związanego z prowadzona działalnością gospodarcza,
-praca bez nadzoru kierownictwa,
-praca w dowolnie wybranym przez siebie czasie.
Jeśli nie spełniamy tych warunków oznacza to ze nie jesteśmy osoba prowadzącą działalność, a winniśmy być zatrudnieni na umowę o prace.

Więcej o ESI (Employment Status Indicator) czytaj tu: http://www.hmrc.gov.uk/calcs/esi.htm .

Na podstawie rządowych materiałów popełniła:
Joanna Maria Sroka
http://www.accounting-omega.co.uk

Oryginał Oświadczenia Rządu:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/264649/Onshore_employment_intermediaries_-_false_self_employment.pdf

Tags: finanse w doncaster self employed w doncaster ksiegowosc doncaster