Ciekawostki podatkowe dla przedsiębiorczych w Wielkiej Brytanii

utworzono . w Prawo i Praca

Firmę w Wielkiej Brytanii założymy w dobę. Na odprowadzenie należnego państwu podatku przedsiębiorca ma kolejny rok. A jeśli dochody firmy są niewielkie może liczyć na pomoc finansową ze strony państwa.

Osoby prowadzące w Polsce własną firmę napotykają na swojej drodze wiele barier utrudniających prowadzenie działalności, takich jak wysokie podatki i skomplikowaną biurokrację. Na Wyspach sytuacja jest inna, ponieważ mali przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa. Jakie udogodnienia, a jakie przeszkody czekają na polskich przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii?

Samozatrudniony (self-employed) na Wyspach co roku rozlicza się z podatku dochodowego po 5 kwietnia i ma na to czas do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego. - W praktyce, obecny rok podatkowy 2012/2013 w Wielkiej Brytanii trwa od 6 kwietnia 2012 r. do 5 kwietnia 2013 r. Brytyjski samozatrudniony musi złożyć deklarację podatkową do 31 stycznia 2014. Przez cały ten okres przedsiębiorca ma czas na obracanie oraz gromadzenie środków finansowych - wyjaśnia Monika Sharma, właścicielka londyńskiego biura księgowo-doradczego Mega Business Services Ltd. Takie odroczenie w czasie uregulowania należności podatkowych zaproponowane przez brytyjskiego fiskusa ma niebagatelne znaczenie szczególnie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. W Polsce samozatrudniony niestety nie ma tak komfortowej sytuacji. Już od początku musi miesięcznie lub kwartalnie płacić zaliczki na podatek dochodowy, a na koniec roku podatkowego i tak musi złożyć całe zeznanie, lub w najgorszym przypadku dopłacić różnicę.

Brytyjski podatek od dóbr i usług oprócz korzystniejszego systemu rozliczania z fiskusem jest niższy niż w Polsce. Obecnie obowiązują 3 stawki – standardowa 20-proc., zredukowana 5-proc. oraz zerowa.

System podatkowy na Wyspach może zaskoczyć także jednym, bardzo oryginalnym i nieznanym w Polsce rozwiązaniem. Chodzi o tzw. flat rate, czyli uproszczony, dosłownie „płaski” sposób rozliczenia podatku VAT. Stawki do zwrotu są różne i zależą od reprezentowanej branży. Zostały opracowane przez brytyjskich urzędników bazujących na abstrakcyjnym modelu firmy, dla której została wyliczona część przychodów i wydatków, jaką stanowią produkty objęte VAT podstawowym, zredukowanym i zerowym. Należy jednak pamiętać, że flat rate nie dla wszystkich jest korzystny. Jeśli koszty danej firmy zawierają VAT, a przychody w całości lub w znacznej mierze nie są nim obłożone, flat rate może oznaczać wpłacanie państwu większej kwoty, niż wynikałoby to z dokładnej księgowości. Nowopowstałe firmy w pierwszym roku w modelu flat rate uzyskują jednoprocentową obniżkę. Rozwiązanie to jest bardzo popularne wśród przedsiębiorców z racji prostszej i tańszej księgowości oraz możliwych zysków w postaci płacenia mniejszego podatku. W tym modelu nie ma konieczności dokładnego monitorowania i ewidencjowania, a następnie wyliczania należnego państwu podatku VAT. Daje to więcej czasu i energii na prowadzenie biznesu, zmniejsza ryzyko pomyłek w rozliczeniu oraz ewentualnych kar z HM Revenue&Customs (odpowiednik polskiego urzędu skarbowego), a także ułatwia planowanie wydatków, ponieważ wiadomo jaki stały procent przychodu należy oddać fiskusowi co kwartał.

Wspieranie własnej przedsiębiorczości, głównie tej jednoosobowej, to jeden z atutów, jakie oferuje brytyjski rynek pracy i system podatkowy. Wielka Brytania znana jest z rozbudowanego systemu socjalnego, a rząd wspiera również tych samozatrudnionych, którzy zarabiają niewiele. Osoby bezdzietne powyżej 25 roku życia będące self-employed o niewielkich dochodach, a także młodsze i posiadające dzieci, mogą liczyć na Working Tax Credit, czyli zasiłek. Jego wysokość uzależniona jest od tygodniowego czasu pracy, rocznych zarobków, sytuacji rodzinnej, a także od wysokości i czasu pracy partnera.

W Wielkiej Brytanii osobom niewywiązującym się z obowiązków prawno-podatkowych wobec państwa grożą kary finansowe. Jednakże brytyjskie urzędy, w przeciwieństwie do polskich, są otwarte na dialog. Jeśli osoba dysponuje mocnymi dowodami na to, że wina nie leży po jej stronie, może zgłosić się osobiście lub telefonicznie do urzędu i poprosić o cofnięcie kary. - Powinniśmy przedstawić wiarygodne dokumenty potwierdzające, że opóźnienie w płatności nie nastąpiło z naszej winy lub nie mieliśmy na nie wpływu. Również w rozmowie telefonicznej możemy przekonać urzędnika do anulowania długu. W praktyce urzędy często przyznają rację przedsiębiorcom i zmniejszają lub cofają kary finansowe. Polscy przedsiębiorcy pracujący i mieszkający na Wyspach, którzy mają jeszcze niewielkie doświadczenie w prowadzeniu firmy zagranicą, chętnie korzystają z tego rozwiązania – dodaje Monika Sharma. Takiego problemu nie mają jedynie firmy obsługiwane przez biura księgowe, które pilnują terminów płatności. Doświadczone biuro księgowo-doradcze pomaga też negocjować z urzędnikami, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Komentarze   

0 #1037 Roberthok 2019-02-16 06:34
This is an amazing post. This site has lots of interesting things, it made it easier for me in many ways.

academic research paper
college admission essay
my essay
Cytować
0 #1038 Ralphslona 2019-02-16 08:40
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “If God did not exist, it would be necessary to invent Him”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?


essay writing meaning
sociology research paper
essay writing paper
cheap term papers
thesis writing service
Cytować
0 #1039 Rodneyweict 2019-02-16 10:48
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “I would never die for my beliefs because I might be wrong”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?


essay assist
persuasive essay help
graduate school essay
college paper writing service
academic essay writing
Cytować
0 #1040 Rodneyweict 2019-02-16 11:51
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “If you would be a real seeker after truth, it is necessary that at least once in your life you doubt, as far as possible, all things”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?


term paper service
college research paper
student essay
custom term paper
standard essay structure
Cytować
0 #1041 Dendyseato 2019-02-16 12:45
Whoa! This really is by far the most helpful thing on the topic I have ever read. Thanks for your hard work.

dissertation writing
i write essays
term paper outline
college essay tips
writing paper
creative writing essays
how to write a perfect essay
nursing essay
how to structure an essay
how do you write a good essay
Cytować
0 #1042 Dendyseato 2019-02-16 13:48
It is a very good post. This website is loaded with lots of useful things, it made it easier for me in many ways.

cheap essay writing
how we write essay
term paper example
term paper format
research paper writing help
english essay structure
how to write a term paper
essay writing sites
make an essay
how can i write an essay
Cytować
0 #1043 JamesJut 2019-02-16 14:40
I love everything you post. You've done great job

problem solution essay
essay writing format example
cause effect essay
essay introduction
custom essay writing service
Cytować
0 #1044 Haroldshurb 2019-02-16 16:37
Good post, I love it very much.I was really lucky to find your site. It's got a lot of helpful info!

an essay of
what is essay format
dissertation writing
research essay
sa writing tips
Cytować
0 #1045 Hiramerash 2019-02-16 21:06
I've seen something very similar in another thread. You might find some parts of that post useful, not everything obviously, but I think it is worth checking out.

the best essay
custom term paper
how do i write an essay
essay introduction
writing a paper
Cytować
0 #1046 Hiramerash 2019-02-16 22:31
I love all your posts. You've done really good job

essay papers online
proper essay writing
essay writing company
proper essay format
how to write a composition
Cytować
0 #1047 xxl member 2019-03-13 11:52
My partner and i still cannot quite believe that I could
end up being one of those reading through the important points found on your website.
My family and I are sincerely thankful on your generosity and for giving me the opportunity to pursue this chosen profession path.

Thanks for the important information I acquired from your
website.
Cytować
0 #1048 Brianfax 2019-03-19 00:00
Great post\Nice post, I enjoyed it very much.I was really lucky to discover your site. There is a lot of useful info!
http://des.bstu.ru/praktika/
Cytować
0 #1049 Charlesdek 2019-03-19 03:22
I love all your posts. You've done really good job
what is a good essay
Cytować
0 #1050 Darvindaype 2019-03-19 06:32
Sorry for off-topic, I am considering about making an instructive website for individuals. Will possibly begin with posting interesting information just like"An average human loses about 200 head hairs per day."Please let me know if you know where I can find some related information such as here

online essay writing service
write essay for me
essay about love
extended essay
essay on
Cytować
0 #1051 Darvindaype 2019-03-19 08:02
Sorry for off-topic, I'm considering about creating an interesting internet site for individuals. Will probably begin with submitting interesting facts like"Mercury is the only planet whose orbit is coplanar with its equator."Please let me know if you know where I can find some related info like right here

dissertation topics
nursing essay
essay writing service reviews
how to write a persuasive essay
examples of good essay writing
Cytować
0 #1052 Hiltonerept 2019-03-19 09:41
I have discovered quite a lot of useful information on your website this page in particular. Thank you for posting.
essay editor
who to write an essay
how to write a research paper
custom essays online
college essay
Cytować
0 #1053 Hiltonerept 2019-03-19 11:25
Many thanks for your awesome blog. It was very helpful. I am just so glad I found this.
essay w
custom essay writing services
i write essays
college essay help
mba application essay
Cytować
0 #1054 Gregorylig 2019-03-19 13:16
Many thanks for sharing, I always find out something new from your posts.
best essay for you
Cytować
0 #1055 Gregorylig 2019-03-19 15:09
Thank you for your fantastic blog. It was very useful. I'm so happy I came across this.
in essay
Cytować
0 #1056 RobertAneli 2019-03-19 17:05
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “To be is to be perceived” (“Esse est percipi”), do you know where I can find thematic compiltaions of those?

english essay help
essay on teacher
definition essay
thesis writing service
law essay
Cytować
0 #1057 LloydVem 2019-03-19 20:23
Many thanks for your awesome blog. It was very helpful. I am just so happy I discovered this.
how to write essay on any topic
essay writing sites
Cytować
0 #1058 LloydVem 2019-03-19 22:15
I glanced through this site and you have so much useful info, bookmarked :)
essay essay writing
poetry essay
Cytować
0 #1059 CedricDiche 2019-03-19 23:56
I apologize for off-topic, I am considering about making an enlightening web site for kids. May probably start with submitting interesting information just like"Most household dust is made of dead skin cells."Please let me know if you know where I can find some related info such as here

essay writing structure
college essay writing service
research paper
academic essay
easy essay
Cytować
0 #1060 Brianfax 2019-03-20 06:44
Thank you for a really amazing blog. It was actually very helpful. I am just so glad I found this.
http://uaid.com.ua/partner/stoner/
Cytować
0 #1061 OscarEdire 2019-03-20 20:43
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “Virtue is nothing else than right reason”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

science research paper
informative essay
what can i do essay
the essay
cheap essay writing
Cytować
0 #1062 OscarEdire 2019-03-20 21:01
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “There is but one truly serious philosophical problem, and that is suicide”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

proper essay
essay writing pattern
essay w
what is essay writing example
how to compose an essay
Cytować
0 #1063 OscarEdire 2019-03-20 21:52
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “Philosophy is at once the most sublime and the most trivial of human pursuits”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

coursework writing
how to write a college essay
term papers and essays
how to present an essay
english nibandh
Cytować
0 #1064 OscarEdire 2019-03-20 23:16
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “There is but one truly serious philosophical problem, and that is suicide”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

free essay papers
coursework help
essay examples
who to write an essay
buy an essay
Cytować
0 #1065 OscarEdire 2019-03-20 23:34
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “Happiness lies in virtuous activity, and perfect happiness lies in the best activity, which is contemplative†ќ, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

essay structure example
research paper
how to write a term paper
uk essays
effective essay writing
Cytować
0 #1066 OscarEdire 2019-03-21 00:36
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “The mind is furnished with ideas by experience alone”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

the best essay writing
how to do an assay
pay for essay
admission essay examples
composition writing format
Cytować
0 #1067 OscarEdire 2019-03-21 01:07
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “Philosophy is a battle against the bewitchment of our intelligence by means of language”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

paper writing service
research paper ideas
what is essay writing
writing paper
essay structure
Cytować
0 #1068 OscarEdire 2019-03-21 02:17
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “The only thing I know is that I know nothing”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

how to write a how to essay
how to do an essay
persuasive essay help
how to write a perfect essay examples
how do you write an essay
Cytować
0 #1069 OscarEdire 2019-03-21 03:10
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “He who thinks great thoughts, often makes great errors”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

essays online
an essay about
tips to write a good essay
what is essay writing
photo essay
Cytować
0 #1070 OscarEdire 2019-03-21 03:26
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “It is undesirable to believe a proposition when there is no ground whatever for supposing it true”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

essay writing skills
college application essay
the best essay writing
term paper writing service
sa writing tips
Cytować
0 #1071 OscarEdire 2019-03-21 04:18
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “Everything that exists is born for no reason, carries on living through weakness, and dies by accident”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

college essay editing
law essay writing
academic essay
simple essay format
term papers for sale
Cytować
0 #1072 OscarEdire 2019-03-21 04:36
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “God is dead! He remains dead! And we have killed him.”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

student essay
research paper proposal
correct way to write an essay
the best essay writing
what constitutes an essay
Cytować
0 #1073 OscarEdire 2019-03-21 05:32
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “Science is what you know. Philosophy is what you don't know”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

pay for essay
the essay
essay papers online
psychology term paper
abortion essay
Cytować
0 #1074 OscarEdire 2019-03-21 05:52
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “Philosophy is at once the most sublime and the most trivial of human pursuits”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

mba essay writing
business school essays
best essay writing examples
writing a personal essay
essay website
Cytować
0 #1075 OscarEdire 2019-03-21 06:44
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “He who is unable to live in society, or who has no need because he is sufficient for himself, must be either a beast or a god”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

research paper writing help
essay w
research paper about business
essays online
dissertation help
Cytować
0 #1076 OscarEdire 2019-03-21 07:00
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “There is but one truly serious philosophical problem, and that is suicide”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

english essay writing help
creative writing essays
english essay writing help
simple essay structure
essay writing rules
Cytować
0 #1077 OscarEdire 2019-03-21 07:39
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “Is man merely a mistake of God's? Or God merely a mistake of man's?”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

college term papers
essay papers
online essay writing
the best essay
college essay topics
Cytować
0 #1078 OscarEdire 2019-03-21 08:29
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “The only thing I know is that I know nothing”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

how to wright an essay
professional essay writers
essay website
hot to write an essay
academic writing help
Cytować
0 #1079 OscarEdire 2019-03-21 08:47
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “We are too weak to discover the truth by reason alone”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

essay essay writing
buy an essay
scholarship essay
process essay
academic writing services
Cytować
0 #1080 OscarEdire 2019-03-21 09:39
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “Only one man ever understood me, and he didn’t understand me”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

definition of essay writing
college admission essay
do my essay
free essay writer
writing a college essay
Cytować
0 #1081 OscarEdire 2019-03-21 09:58
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “Is man merely a mistake of God's? Or God merely a mistake of man's?”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

write an essay on
research paper service
essay word
academic writing help
buy an essay
Cytować
0 #1082 custom essay writing 2019-03-23 12:53
Hi it's me, I am also visiting this web site on a regular basis, this web site
is really pleasant and the viewers are actually sharing pleasant
thoughts.
Cytować
0 #1083 ThomasNar 2019-03-25 14:05
I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “Even while they teach, men learn”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?


essay writing service
help me write an essay
buy essay online
how to wright a essay
proper essay
Cytować
0 #1084 EdwardReure 2019-03-25 15:58
I've seen something very similar in another thread. You might find some parts of that post useful, not everything of course, but I still think it's worth looking into.
wittysparks.com/help-students-boost-motivation/
http://foods666.blogspot.com/2017/02/caffeinated-drinks-in-flavored-coffee.html
https://www.usmclife.com/2019/03/not-giving-up-dealing-with-military-ptsd-and-living-a-full-life/
https://listserv.asanet.org/scripts/wa-asanet.exe?A2=ind0907E&L=MEDICAL_SOCIOLOGY-ANNOUNCE&D=0&F=P&O=A&P=2265
https://www.atlasobscura.com/places/new-england-peace-pagoda
Cytować
0 #1085 EdwardReure 2019-03-25 16:28
Awesome! This could be by far the most helpful thing on the subject I've ever come across. Thank you for your hard work.
http://research.omicsgroup.org/index.php/Peace_Pagoda
https://worthgram.com/can-machine-learning-improve-education/
http://www.eszter.com/elist/urls2002.html
http://www.folkd.com/user/m3mobile
http://llatipi.blogspot.com/2013/06/
Cytować
0 #1086 JosephEding 2019-03-25 17:07
I apologize for off-topic, I am thinking about making an interesting web site for kids. Will possibly commence with posting interesting information just like"Possums have one of the shortest pregnancies at 16 days. The shortest human pregnancy to produce a healthy baby was 22 weeks, 6 days -- the baby was the length of a ballpoint pen."Please let me know if you know where I can find some related information such as right here

whats up essay
persuasive essay examples
writing a college essay
psychology research paper
a good essay
Cytować
0 #1087 JosephEding 2019-03-25 18:00
I apologize for off-topic, I am thinking about creating an enlightening web-site for college students. Will possibly commence with posting interesting facts such as"Male bats have the highest rate of homosexuality of any mammal."Please let me know if you know where I can find some related information and facts such as here

free term papers
research paper thesis
hamlet essay
do my essay
general essay
Cytować
0 #1088 Kennethbic 2019-03-25 18:35
I am sorry for off-topic, I'm thinking about creating an interesting website for college students. Will probably begin with submitting interesting facts such as"The Beetham Tower has 47 floors."Please let me know if you know where I can find some related facts such as here

how to write a perfect essay
what is essay writing
online essay writing
sa writing format
writing a research paper
Cytować
0 #1089 Kennethbic 2019-03-25 18:57
I am sorry for off-topic, I'm thinking about making an informative website for young students. Will probably commence with publishing interesting information just like"Babies are born without knee caps. They don't appear until the child reaches 2-6 years of age."Please let me know if you know where I can find some related information like right here

research paper topics
college entrance essay
purchase essay
write essay for you
essay structure
Cytować
0 #1090 Kennethbic 2019-03-25 19:24
I'm sorry for off-topic, I'm considering about making an informative site for pupils. Will possibly commence with submitting interesting information such as"Some Case Moth caterpillars (Psychidae) build a case around themselves that they always carry with them. It is made of silk and pieces of plants or soil."Please let me know if you know where I can find some related information like here

reflective essay
literary essay
essay writing service uk
how to write an essay sample
free research papers
Cytować
0 #1091 StevenNub 2019-03-25 19:57
Sorry for off-topic, I am considering about creating an enlightening internet site for college students. May probably begin with publishing interesting information such as"Sex is biochemically no different from eating large quantities of chocolate."Plea se let me know if you know where I can find some related info like right here

term papers for sale
essay writing styles
Cytować
0 #1092 StevenNub 2019-03-25 20:20
I'm sorry for off-topic, I'm thinking about making an instructive website for pupils. Will probably commence with publishing interesting information such as"Humans and dolphins are the only species that have sex for pleasure."Pleas e let me know if you know where I can find some related info like right here

dissertation
essay writing guide
Cytować
0 #1093 Jacobram 2019-03-25 21:20
It is my very first time visiting your website and I am very interested. Thanks for sharing and keep up ;)
how do i write an essay
photo essay
online writing services
writing a reflective essay
essay writing practice
Cytować
0 #1094 Jacobram 2019-03-25 21:45
Thanks for sharing, I always discover new things from your posts.
essay writing software
essay meaning
how to right an essay
personal essay
writing paper
Cytować
0 #1095 Jacobram 2019-03-25 22:15
I read through this site and there is so much useful info, saved to my bookmarks
essay write up
entrance essay
university essay
writing a research paper
easy essay
Cytować
0 #1096 Alvinjeals 2019-03-25 22:52
Ordering tailor made essays is definitely an trouble-free technique at Homeworkneeded - a million times easier than crafting essay by on your own! Just simply tell us what to jot down!

proper essay writing
essay structure
psychology term paper
college essay editing
essay on bank
Cytować
0 #1097 Alvinjeals 2019-03-25 23:20
Pick up essays via the internet, expression papers, explore papers from trustful essay producing provider in MLA, APA structure.

professional essay writers
law school essay
write my research paper
how to type an essay
how to write a persuasive essay
Cytować
0 #1098 Alvinjeals 2019-03-25 23:50
When college students fork over money for essays they sometimes get caught by witty entrepreneurs giving a cat inside sack for just a cost of a Malibu mansion | However you is not going to.

contrast essay
hamlet essay
compare contrast essay
mba essay
academic writing help
Cytować
0 #1099 euxiyoo 2019-04-23 23:41
Amoxicillin 500 Mg: http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ Buy Amoxicillin bvr.elyc.doncar ski.co.uk.htu.c j http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Cytować
0 #1100 igcaoha 2019-04-24 00:25
Amoxicillin 500mg Capsules: http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ Amoxicillin 500mg Capsules lii.ufjb.doncar ski.co.uk.rjm.v x http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Cytować
0 #1101 jikxuca 2019-09-06 16:51
Amoxicillin 500mg Capsules: http://mewkid.net/order-amoxicillin/ Amoxicillin 500mg rfs.vrcm.doncar ski.co.uk.yle.q s http://mewkid.net/order-amoxicillin/
Cytować
0 #1102 apafijodimila 2019-09-06 17:17
Online Amoxicillin: http://mewkid.net/order-amoxicillin/ Amoxicillin 500 Mg tfn.xafn.doncar ski.co.uk.kku.k v http://mewkid.net/order-amoxicillin/
Cytować
0 #1103 TamiBig 2019-09-30 14:35
Hello. I have checked your doncarski.co.uk and i see you've got some duplicate content
so probably it is the reason that you don't rank high
in google. But you can fix this issue fast. There is a tool that rewrites content like
human, just search in google: miftolo's tools
Cytować

Dodaj komentarz

 


Kod antyspamowy
Odśwież