Zmiany w meldunkach i w dowodach osobistych

utworzono . w Wiadomości z Polski

W dniu dzisiejszym Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, która zakłada, że od dopiero od 2016 roku zniesiony zostanie obowiązek meldunkowy w Polsce.

Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych zakłada, że od 1 stycznia 2016 roku zniesiony zostanie obowiązek meldunkowy. Oznacza to, że wcześniejszy termin jakim był styczeń 2014 r. został przesunięty o 2 lata. Natomiast 2013 roku, zaczną obowiązywać niektóre przepisy regulujące kwestię meldunku.

Od przyszłego roku zmianę miejsca zameldowania będzie można dokonać w jednym urzędzie, a nie jak to jest obecnie, że trzeba najpierw wymeldowywać się w jednym urzędzie, a następnie zameldować w urzędzie odpowiednim dla nowego miejsca zamieszkania. Wydłużony zostanie także czas na zgłaszanie nowego miejsca zameldowania z 4 do 30 dni. Formalność tą będzie mógł również załatwić ustanowiony pełnomocnik.

Wiele osób z pewnością zdziwi fakt, że obecnie za niedopełnienie procedury związanej z zameldowaniem aktualnego miejsca zamieszkania, grozi kara grzywny. Z początkiem 2013 także ta kwestia zmieni się, a sankcje karne zostaną zniesione dla obywateli polskich i obywateli UE.

Zmianie ulegnie także obowiązek związany z poinformowaniem odpowiedniego urzędu o naszym wyjeździe poza granice Polski. Obecnie należy zgłosić taki fakt, przy wyjeździe trwającym powyżej 3 miesięcy. Natomiast od nowego roku czas ten zostanie przedłużony do 6 miesięcy.

Z perspektywy emigrantów, istotne zmiany dotyczyć będą także dowodów osobistych. Od 2015 roku wniosek o wydanie dowodu będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju lub przesłać go drogą elektroniczną. Na dowodzie wydanym po 2015 roku nie będzie zamieszczany także adres zameldowania.

Najnowsze wiadomości